OTP IngatlanPont

Adatvédelmi Szabályzat

Bevezetés

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy részletesen tájékoztassa Önt, mint a actualingatlan.hu weboldal felhasználóját, az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokról, valamint az ezekkel kapcsolatos jogairól és lehetőségeiről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Actual Média különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelő adatai

 • Név: Actual 77 Média Kft.
 • Cím: 1202 Budapest, Torockó u. 14.
 • Email: sera.bernadett kukac actualmedia.hu
 • Telefon: +36-20-979-5227
 • Adószám: 14821761-2-43

 

Adatkezelés célja

Az actualingatlan.hu weboldal a következő célokra gyűjthet és kezelhet személyes adatokat:

 • Szolgáltatások nyújtása, mint például ingatlanok keresése és böngészése.
 • A weboldal használatának elemzése és fejlesztése.

 

Adatkezelési jogalapok

Az adatkezelésnek az alábbi jogalapokon alapulhat:

 • Hozzájárulás: Az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.
 • Szerződés teljesítése: Az adatkezelés szükséges lehet egy szerződés teljesítése érdekében, amelyben az érintett fél részes feleként szerepel.
 • Jogi kötelezettség: Az adatkezelés szükséges lehet az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.
 • Védelem érdeke: Az adatkezelés szükséges lehet egy jogi igény érvényesítése, érvényesülése vagy védelme érdekében.
 • Jogos érdek: Az adatkezelés szükséges lehet az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése vagy védelme érdekében, kivéve, ha az érintett személyes adatainak az érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai előrébb valók.

 

Adatgyűjtési módszerek

>Az actualingatlan.hu weboldal az alábbi módszerekkel gyűjthet személyes adatokat:

 • Kapcsolatfelvétel: Az Ön által megadott adatok, amikor felveszi velünk a kapcsolatot.

 

Adattárolás és biztonság

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védelmezzük a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, módosítás és törlés ellen. Csak az Üzemeltető munkatársai és megbízottai láthatják ezeket az adatokat.

Az Ügyfél által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Ügyfél kifejezetten nem kéri az adatainak törlését.

 

Adatok megosztása

Az actualingatlan.hu weboldalon gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve ha erre a felhasználó kifejezett hozzájárulást ad, vagy ha erre jogszabály kötelez bennünket.
A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk: a sera.bernadett@actualmedia.hu címen.

Az Ügyfél az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy

Create an agent account

Manage your listings, profile and more

Sign up with email